SPRAWY Z ZAKRESU

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Zakres usług Kancelarii polega na udziale Adwokata w postępowaniu przedsądowym oraz udziału w negocjacjach. Kancelaria pomaga wypracować warunki ugody, w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i innych.

WSTECZ

Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.

Thomas Jefferson

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.

Simone Weil