WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Zakres usług

Kancelaria prowadzi stałą i doraźną obsługę prawną zarówno osób fizycznych jak i prawnych oraz innych podmiotów. Stała i doraźna pomoc prawna obejmuje bieżące rozwiązywanie problemów prawnych poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie projektów pism i umów oraz innych dokumentów, a także reprezentowanie Klientów przed Sądem i organami administracji publicznej.

Nic nie jest niezmienne prócz przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka.

Thomas Jefferson

Prawa ustanowione są dla sprawiedliwych nie dlatego, by nie popełniali nieprawości, lecz by jej nie doznawali.

Epikur

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda.

Simone Weil